A la Festa d’enguany recordarem el centenari de la finalització de les obres de l’escola, la casa del Mestre

i el 150è aniversari del naixement del pintor Ramon Casas.

Gràcies per col·laborar amb la Festa del Modernisme.

 

L'escola de la Colònia Güell es va crear per educar els nens de la Colònia

com a futura ma d’obra de la fàbrica.

El 1891 ja hi ha despeses escolars és per tant que es creu que l’escola es va fundar tot just al inici de la fàbrica.

Hi havia una escola bressol per tenir cura dels menuts mentre les mares i àvies treballaven a la fàbrica.

En els 83 anys que la fàbrica va funcionar hi varen anar tots els nens i nenes de la Colònia.

Als nens se’ls preparava per a futurs manyans fusters i contramestres. A les nenes  per a teixidores.

 

L’ensenyament dels nois es basava:

Un bon coneixement de l’aritmètica i el càlcul:

les quatre regles, regla de tres, d’interès, de companyia, d’aliatge, potenciació i radicació.

Geometria bàsica: teoremes de Thales i de Pitàgoras, superfícies i volums

de figures planes i cossos geomètrics.

Dibuix artístic i dibuix lineal. Bases de la física de l’electricitat, mecànica i calor.

Gramàtica: ortografia i redacció. Cal·ligrafia. Geografia,

història, música, urbanitat, declamació i literatura.

Educació en català i sensibilitat catalanista, si més no a l’escola dels nois.

 

El de les noies:

El mateix, però probablement menys.

Formació professional basada en els treballs manuals de fil i agulla.

Superior insistència en els valors morals i religiosos

Tipus de valors que l’escola ha transmès.

Nivell dels aprenentatges. Noblesa dels oficis. Serietat en la feina.

Promoció individual, mai col·lectiva o de classe.

Valors humans i morals d’origen religiós

(sobretot en les noies a l’època en que l’escola l’ensenyament era a càrrec de les monges).

Mentre no hi va haver edificis escolars l’escola va ser ubicada a diferents edificis del poble,

a Can Julià amb les germanes Carmelites de Sant Josep.

Als anys 20, 30 l’escola era al que després va ser el convent de les monges.

Fins que no es va construir l’edifici de Sant Lluïs ( antiga escola de les noies)

varen ocupar un edifici del carrer Barrau és a partir de la arribada de les monges Carmelites Terciàries Descalces que les noies deixen de tenir mestres seglar  per passar a tenir les monges com a mestres.

 

Francesc Berenguer i Mestres  -Reus 1866 - Barcelona 1914-

tot i no conseguí el títol d'arquitecte, podem dir en lletres ben grans que Berenguer i Mestres fou un arquitecte modernista català, mà dreta i amic íntim de Gaudí, i un arquitecte molt important en la configuració inicial

de la Colònia i dels seus edificis més destacats juntament amb Joan Rubió iBellver.

El conjunt conegut com l'Escola i la Casa del Mestre, finalitzat pel seu fill  Francesc Berenguer i Bellvehí, ja que ell va morir dos anys abans.

 

Tot i ser una festa amb dramatitzacions i activitats molt consolidades, cada any s'intenta fer un esforç per tematitzar-la amb una efemèride diferent.

Enguany també es farà un esforç per revisar les dramatitzacions de la Festa.

Una de les possibles escenes que es representarà per segon cop serà l'escena dels nens i el treball a Ca l'Ordal de la 13ª edició.

1908 - Grup escolar de nenes,

moltes d'elles, anaven a l'escola i treballaven a la

fàbrica de la Colònia Güell

 

1918-1919

Grup escolar de nenes de la Colònia Güell

1918

Grup escolar  de nens de la Colònia Güell