Enguany la 18ª Festa del Modernisme ens visitaran personatges molt importants del món de la cultura

 

Homenatgem al nostre fundador i mecenes don Eusebi Güell i Bacigalupi, en el centenari de la seva mort, persona molt present a la cultura catalana tant en música, lletres, arquitectura et.

 

Recordarem al nostre poeta Joaquim Folguera en el  125è aniversari del seu naixement.

 

Ens visitarà en Pompeu Fabra i Poch ja que enguany es celebra el 150è aniversari del seu naixement, i centenari de la publicació de la Gramàtica catalana,

en companyia de Manuel Folguera i Duran Enginyer i polític, pare de Joaquim Folguera i Poal.

1846   1918

Eusebi Güell i Bacigalupi Comte de Güell

fou un industrial, polític i mecenes català..

 

Fill de Joan Güell i Ferrer. Estudià mecànica, economia política, dret i ciències aplicades, a Barcelona, França i Anglaterra, i continuà els negocis del seu pare.

 

El 1871 es casà amb Isabel López i Bru, hereva dels marquesos de Comillas, la qual, en esdevenir vídua, fou creada (1919) gran d’Espanya.

Associat amb Ferran Alsina, creà a Santa Coloma de Cervelló una fàbrica de panes, que esdevingué

la Colònia Güell (1891)

1868     1948

L'any 2018 està dedicat a commemorar la figura i l'obra de Pompeu Fabra.

Així ho va acordar el Govern de Catalunya a l'agost passat per celebrar els 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic català més il·lustre i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana.

Joaquim Folguera i Poal va néixer a Santa Coloma de Cervelló el 1893 i va morir el 1919 a Barcelona. Tot i que la seva trajectòria vital va ser curta i que va suportar una greu malaltia que el va conduir a la invalidesa, va ser un d'aquests estranys escriptors capaços d'establir corrents de discussió i d'anàlisi, a més d'un remarcable i, en molts sentits, revolucionari poeta en llengua catalana. La interrupció dels seus estudis el 1910 a causa de la malaltia no li va impedir convertir-se en un dels intel·lectuals més prestigiosos del seu temps. 

1893    1919

1867  1951

Manuel Folguera i Duran

Fou president de la Unió Catalanista i de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.

Manuel Folguera i Duran (1867-1951), nascut a Sabadell,

va treballar d'enginyer a la Colònia Güell, en una etapa

inicial de la seva carrera professional que coincidia amb

el moment de trasllat i arrencada de la colònia. Va residir-hi durant sis anys (1891 -1896)

Fons:

Biblioteca Nacional de Catalunya

Per fer ús de les imatges en Mitjans Audiovisuals o escrits, cal el vist-i plau de l'autor o de l'entitat Associació La Colònia Modernista

Protecció de Dades: Us informem que les vostres dades de contacte electrònic estan incorporades en un fitxer titularitat de LA ASSOCIACIÓ DE LA COLÒNIA MODERNISTA , amb la finalitat de tramesa d'informació, resposta a consultes, i contactes genèrics.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades conforme el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a: info@coloniamodernista.cat