Imatges de la 19ª

Festa del Modernisme

de la Colònia Güell

Fotos extretes de la pàgina de

©José Antonio Albert

Imatges de Santa Coloma de Cervelló

A la plaça els treballadors fan tertúlia al cafè, amb la pianola per ballar el que toqui...

A les escoles: la canalla assaja les Llúcies

i els Nicolaus

A la Cripta, visita del Sr. Jujol i el Sr. Güell 

al taller d'en Gaudí

1/1

A Ca l'Espinal, Festa Grossa! Casament!!

La serventa

La serventa

José_Antonio_Albert

Els pares de la núvia

Els pares de la núvia

José_Antonio_Albert

Les tietes de la núvia

Les tietes de la núvia

José_Antonio_Albert

...les tietes, nervioses

...les tietes, nervioses

José_Antonio_Albert

Els pares pateixen, el padrí triga!

Els pares pateixen, el padrí triga!

José_Antonio_Albert

Les tietes, ja ve el padrí!!!

Les tietes, ja ve el padrí!!!

José_Antonio_Albert

La núvia...és maca, maca

La núvia...és maca, maca

Joan_Mimo

La núvia està radiant

La núvia està radiant

José_Antonio_Albert

La núvia amb les donzelles

La núvia amb les donzelles

José_Antonio_Albert

El padrí portant la toia

El padrí portant la toia

arribada del padrí amb el ram

El padrí arriba amb la toia

El padrí arriba amb la toia

José_Antonio_Albert

Una família nouvinguda per treballar a la fàbrica,
entra a viure a la seva llar

1/1

Les monges ensenyen la casa bressol

El salta eixides

José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
Show More

Biblioteca: Memorial

Joaquim Folguera

Foto: els_mateixos_components_del_racó
Foto: els_mateixos_components_del_racó
Describe your image
Biblioteca Foto _El grup
Describe your image
José_Antonio_Albert
Describe your image
Exposició__Memorial_Joaquim_Folguera
Exposició_Memorial_Joaquim_Folguera
Show More

Escolteu a la Dida que de criaturesen sap molt

La dida_José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
José_Antonio_Albert
Show More

A la Masia,

els Güell fan tertúlia familiar

Tombant pels carrers us trobareu amb...

1/2

A la plaça fan danses populars amb

l'esbart de Gelida

Imatges: José_Antonio_Albert

La Taverna 

Imatges: José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José_Antonio_Albert

José Antonio_Albert

José Antonio_Albert

Cabaret espectacle de cloenda de la Festa

imatges: José_Antonio_Albert

La Txaranga de la Colònia Güell

Fons:

Biblioteca Nacional de Catalunya

Per fer ús de les imatges en Mitjans Audiovisuals o escrits, cal el vist-i plau de l'autor o de l'entitat Associació La Colònia Modernista

  • https://www.facebook.com/lacolonia.m
  • https://twitter.com/LaColoniamodern
  • https://www.instagram.com/coloniamod

Protecció de Dades: Us informem que les vostres dades de contacte electrònic estan incorporades en un fitxer titularitat de LA ASSOCIACIÓ DE LA COLÒNIA MODERNISTA , amb la finalitat de tramesa d'informació, resposta a consultes, i contactes genèrics.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades conforme el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a: info@coloniamodernista.cat