Fons:

Biblioteca Nacional de Catalunya

  • https://www.facebook.com/lacolonia.m
  • https://twitter.com/LaColoniamodern
  • https://www.instagram.com/coloniamod

Imatges de l'assemblea del dia cinc de maig

Fotos: © José Antonio Albert