Imatges de la Festa del Modernisme tretes del portal

imatges de Santa Coloma de Cervelló 

IMG_8310
IMG_8323
_49I3822+copia
IMG_8262
_49I3901+copia
IMG_3647+copia+2
_49I3911+copia
_49I3878+copia
IMG_8201+copia
_49I3794+copia
_49I3755+copia
_49I3847+copia
_49I3836+copia
IMG_8154+copia
IMG_9905
IMG_9367
IMG_9479
IMG_9896
IMG_9444
IMG_9205
IMG_9204
IMG_9836
IMG_0162
IMG_0288
IMG_9593
IMG_9599
IMG_0221
IMG_9544
IMG_9500
IMG_9893
IMG_0232
IMG_0378
IMG_0421
IMG_0415
IMG_0331
IMG_9906
IMG_0039
IMG_0093
IMG_9472
IMG_9518
IMG_9484
IMG_9531
IMG_9419
IMG_9468
IMG_0404
IMG_9296
IMG_9216
IMG_9724
IMG_0239
IMG_9401
IMG_0177
IMG_9580
IMG_0081
IMG_9461
IMG_9924
IMG_9520
IMG_9523
IMG_9268
IMG_0409
IMG_0412
IMG_0189
IMG_0212
IMG_9540
IMG_0311
IMG_9330
IMG_0277
IMG_0214
IMG_0281
IMG_0291
IMG_0264
IMG_9881
IMG_9481
IMG_9459
IMG_0076
IMG_0095
IMG_9609
IMG_0133
IMG_0181
IMG_9936
IMG_9397
IMG_0396
IMG_0313
IMG_9551
IMG_9949
IMG_9942
IMG_0308
IMG_0183
IMG_9984
IMG_9417
IMG_9892
IMG_9438
IMG_9873
IMG_9862
IMG_9309
IMG_0367
IMG_9254
IMG_9893BIS
IMG_9875
IMG_0101
IMG_0032
IMG_9878
IMG_0420
IMG_0200
IMG_9543
IMG_0046
IMG_0317
IMG_9532
IMG_0001
IMG_9317
IMG_9944
IMG_0323
IMG_9197
IMG_9241

Magnifiques imatges que ens ha enviat Irene Sanz per compartir.

Moltes gràcies Irene, t'esperem a la Festa d'enguany

Fons:

Biblioteca Nacional de Catalunya

Per fer ús de les imatges en Mitjans Audiovisuals o escrits, cal el vist-i plau de l'autor o de l'entitat Associació La Colònia Modernista

Protecció de Dades: Us informem que les vostres dades de contacte electrònic estan incorporades en un fitxer titularitat de LA ASSOCIACIÓ DE LA COLÒNIA MODERNISTA , amb la finalitat de tramesa d'informació, resposta a consultes, i contactes genèrics.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades conforme el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a: info@coloniamodernista.cat  

_DSC4263