Imatges de la 16ª festa extretes de Imatges de Santa Coloma de Cervelló

Fotos: © José Antonio Albert

Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-6
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-13
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-14
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-8
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-9
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-10
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-12
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-7
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-5
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-4
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-2
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-1
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-3
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-59
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-58
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-57
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-56
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-54
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-53
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-55
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-48
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-50
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-51
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-49
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-52
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-59
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-46
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-47
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-42
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-41
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-40
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-39
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-37
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-38
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-35
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-36
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-34
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-33
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-32
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-31
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-30
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-29
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-27
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-26
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-25
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-24
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-23
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-22
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-21
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-20
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-14
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-19
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-18
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-17
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-16
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-15
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-9
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-10
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-11
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-12
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-13
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-2
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-6
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-44
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-7
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-8
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-3
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-4
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-1
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-33
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-32
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-31
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-30
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-29
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-27
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-25
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-24
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-23
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-22
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-21
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-19
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-18
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-17
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-16
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-15
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-14
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-13
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-12
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-11
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-10
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-9
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-7
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-6
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-5
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-2
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-3
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-4
Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-1
20161015_gaudi_2385
20161015_gaudi_2378
20161015_gaudi_2389
20161015_gaudi_2420-Editar
20161015_gaudi_2427-Editar
20161015_gaudi_2434
20161015_gaudi_2446
20161015_gaudi_2474
20161015_gaudi_2475
20161015_gaudi_2485
20161015_gaudi_2496-Editar
20161015_gaudi_2509
20161015_gaudi_2544
20161015_gaudi_2555
20161015_gaudi_2569
20161015_gaudi_2583
20161015_gaudi_2623
20161015_gaudi_2601
20161015_gaudi_2629
20161015_gaudi_2696
20161015_gaudi_2673
20161015_gaudi_2664
20161015_gaudi_2658
20161015_gaudi_2630
20161015_gaudi_2716
20161015_gaudi_2743
20161015_gaudi_2759-Editar
20161015_gaudi_2742

Fotos: © Jordi Vives

_DSC6867
_DSC6861
_DSC6879
_DSC6886
_DSC6882
_DSC6885
_DSC6873
_DSC6875
_DSC6891
_DSC6889
_DSC6892
_DSC6893
_DSC6887
_DSC6888
_DSC6897-0
_DSC6866
_DSC6868
_DSC6862
_DSC6859
_DSC6853
_DSC6863
_DSC6864
_DSC6907
_DSC6870
_DSC6869
_DSC6902
_DSC6909
_DSC6896
_DSC6899
_DSC6897

Fotos: Irene López

Foto Joan Belsa.

Foto:  Encarna Jiménez

Foto: Francesc Reina

IMG_9254

IMG_9254

Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-4

Imatges_de_Santa_Coloma_de_Cervelló-_16-10-4

IMG_4080

IMG_4080

IMG_3905

IMG_3905

IMG_3233

IMG_3233

IMG_3860

IMG_3860

IMG_3478

IMG_3478

IMG_3411

IMG_3411

IMG_3142

IMG_3142

IMG_4682

IMG_4682

IMG_9873

IMG_9873

IMG_9875

IMG_9875

IMG_9419
Modernisme_2016-Josefina_Suriá-3
IMG_3812
IMG_0409
IMG_9896
IMG_0039
IMG_0162
IMG_9484

 

Vídeos de: Gabriel Boloix

de varies escenes de la Festa

 

 

extrets del Facebook de

La Colònia Modernista

Per Fer ús de les imatges en

Mitjans Audiovisuals o escrits, cal el vist-i plau dels autors i de l'Entitat Associació La Colònia Modernista

Fons:

Biblioteca Nacional de Catalunya

Per fer ús de les imatges en Mitjans Audiovisuals o escrits, cal el vist-i plau de l'autor o de l'entitat Associació La Colònia Modernista

Protecció de Dades: Us informem que les vostres dades de contacte electrònic estan incorporades en un fitxer titularitat de LA ASSOCIACIÓ DE LA COLÒNIA MODERNISTA , amb la finalitat de tramesa d'informació, resposta a consultes, i contactes genèrics.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades conforme el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a: info@coloniamodernista.cat