La Junta de la Festa del Modernisme

volem agrair i dar-vos les gràcies a tots els que heu participat ja sigui actors,

figurants i públic en general per l'ajuda desinteressada i el suport, que ens heu donat.

Sense vosaltres la Festa no seria possible.

Imatges extretes del portal d'imatges de Santa Coloma de Cervelló

                                                                                         Fotos: © José Antonio Albert   

andreu_finmar 2017-1
andreu_finmar 2017-1
andreu_finmar 2017-2
andreu_finmar 2017-5
andreu_finmar 2017-3
andreu_finmar 2017
andreu_finmar 2017-4
andreu_finmar 2017-6
andreu_finmar 2017-7
andreu_finmar 2017-9
andreu_finmar 2017-11
andreu_finmar 2017-8
andreu_finmar 2017-10
andreu_finmar 2017-12
andreu_finmar 2017-14
andreu_finmar 2017-13
andreu_finmar 2017-17
andreu_finmar 2017-15
andreu_finmar 2017-16
andreu_finmar 2017-18
andreu_finmar 2017-21
andreu_finmar 2017-20
andreu_finmar 2017-19
andreu_finmar 2017-24
andreu_finmar 2017-22
andreu_finmar 2017-23
andreu_finmar 2017-26
andreu_finmar 2017-25
andreu_finmar 2017-27
andreu_finmar 2017-28
andreu_finmar 2017-29
andreu_finmar 2017-30
andreu_finmar 2017-32
andreu_finmar 2017-31
andreu_finmar 2017-33
andreu_finmar 2017-35
andreu_finmar 2017-34
andreu_finmar 2017-36
andreu_finmar 2017-37
andreu_finmar 2017-38

Fotos: Mª Teresa Robles Ràfols

Maria Teresa Robles Rafols-14
Maria Teresa Robles Rafols-15
Maria Teresa Robles Rafols-16
Maria Teresa Robles Rafols-13
Maria Teresa Robles Rafols-22
Maria Teresa Robles Rafols-21
Maria Teresa Robles Rafols-20
Maria Teresa Robles Rafols-19
Maria Teresa Robles Rafols-17
Maria Teresa Robles Rafols-18
Maria Teresa Robles Rafols-11
Maria Teresa Robles Rafols-12
Maria Teresa 2017-1
Maria Teresa Robles Rafols-3
Maria Teresa Robles Rafols-7
Maria Teresa Robles Rafols-8
Maria Teresa Robles Rafols-9
Maria Teresa Robles Rafols-10
Maria Teresa Robles Rafols-4
Maria Teresa Robles Rafols-2
Maria Teresa Robles Rafols-6
Maria Teresa Robles Rafols-5

Fotos: José Luis Saiz Segarra

José_Luis_Saiz_Segarra-13
José_Luis_Saiz_Segarra-9
José_Luis_Saiz_Segarra-17
José_Luis_Saiz_Segarra-4
José_Luis_Saiz_Segarra-5
José_Luis_Saiz_Segarra-3
José_Luis_Saiz_Segarra-6
José_Luis_Saiz_Segarra-1
José_Luis_Saiz_Segarra-2
José_Luis_Saiz_Segarra-7
José_Luis_Saiz_Segarra-8
José_Luis_Saiz_Segarra-11
José_Luis_Saiz_Segarra-12
José_Luis_Saiz_Segarra-10
José_Luis_Saiz_Segarra-15
José_Luis_Saiz_Segarra-18
José_Luis_Saiz_Segarra-16
José_Luis_Saiz_Segarra-32
José_Luis_Saiz_Segarra-31
José_Luis_Saiz_Segarra-14
José_Luis_Saiz_Segarra-19
José_Luis_Saiz_Segarra-21
José_Luis_Saiz_Segarra-23
José_Luis_Saiz_Segarra-20
José_Luis_Saiz_Segarra-22
José_Luis_Saiz_Segarra-25
José_Luis_Saiz_Segarra-24
José_Luis_Saiz_Segarra-27
José_Luis_Saiz_Segarra-26
José_Luis_Saiz_Segarra-29
José_Luis_Saiz_Segarra-30
José_Luis_Saiz_Segarra-28
José_Luis_Saiz_Segarra-33

Fotos: Encarna Giménez García

1/1

Isabel Sarrio.

Vídeos: Marta Camps Baiget

Foto: Marta Camps Baiget

Foto: Marta Camps Baiget

Foto: Josep Ros

Foto: Pepi Martín

Foto: Pepi Martín

Foto: Pepi Martín

Foto: Montse cs

Foto: Montse cs

Foto: Montse cs

Foto: Enric

20-10-2017-26
20-10-2017-1
20-10-2017-6
20-10-2017-7
20-10-2017-4
20-10-2017-16
20-10-2017-12
20-10-2017-15
20-10-2017-14
20-10-2017-8
20-10-2017-2
20-10-2017-13
20-10-2017-9
20-10-2017-10
20-10-2017-11
20-10-2017-17
20-10-2017-20
20-10-2017-19
20-10-2017-21
20-10-2017-3
20-10-2017-18
20-10-2017-22
20-10-2017-28
20-10-2017-25
20-10-2017-24
20-10-2017-30
20-10-2017-23
20-10-2017-29
20-10-2017-27
20-10-2017-31

Acte d'inauguració de la 17ª Festa del Modernisme

Imatges extretes del portal d'imatges de Santa Coloma de Cervelló

 

                                                                                                                                      Fotos: © José Antonio Albert

Fons:

Biblioteca Nacional de Catalunya

Per fer ús de les imatges en Mitjans Audiovisuals o escrits, cal el vist-i plau de l'autor o de l'entitat Associació La Colònia Modernista

Protecció de Dades: Us informem que les vostres dades de contacte electrònic estan incorporades en un fitxer titularitat de LA ASSOCIACIÓ DE LA COLÒNIA MODERNISTA , amb la finalitat de tramesa d'informació, resposta a consultes, i contactes genèrics.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades conforme el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a: info@coloniamodernista.cat  

Maria Teresa Robles Rafols-19